Catapult werkt op uurbasis. Voor uiteen-
lopende specialismen hebben wij passende
en marktconforme uurtarieven.

Voorafgaand aan een opdracht maken
wij een inschatting van het benodigde
aantal uren. Die inschatting baseren we
op ervaring met vergelijkbare projecten
en inventarisatie van de nodige specialismen.
In onze offertes staat helder omschreven
wat je van ons mag verwachten en wat we
opleveren. Mocht het meezitten of besluit
je onderdelen weg te strepen of zelf te doen,
dan kan het eindbedrag lager uitvallen.
Onze offerte ontvang je digitaal met onze
algemene voorwaarden, deze kun je ook
digitaal accorderen.

Bij akkoord op de offerte kun je ervan
uitgaan dat we het project voor het daarin overeengekomen bedrag uitvoeren, tenzij
de opdracht tussentijds verandert of er extra
slagen gemaakt moeten worden.

Bij facturatie checken wij de daadwerkelijk
gemaakte uren en kunnen wij een uren-
overzicht meeleveren.

Op diensten of producten die wij inkopen
hanteren wij een marge voor het regelwerk
en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

Wij maken graag een offerte voor je!

onze werkwijze

Catapult werkt op uurbasis.
Voor uiteenlopende specialismen hebben wij passende en markt-conforme uurtarieven.

Voorafgaand aan een opdracht
maken wij een inschatting van het benodigde aantal uren. Die inschatting baseren we op ervaring met vergelijk-bare projecten en inventarisatie van de nodige specialismen. In onze offertes staat helder omschreven wat je van ons mag verwachten en wat we opleveren. Mocht het meezitten of besluit je onderdelen weg te strepen of zelf te doen, dan kan het eindbedrag lager uitvallen. Onze offerte ontvang je digitaal met onze algemene voor-waarden, deze kun je ook digitaal accorderen.

Bij akkoord op de offerte kun je ervan
uitgaan dat we het project voor het daarin overeengekomen bedrag uitvoeren, tenzij de opdracht tussen-tijds verandert of er extra slagen gemaakt moeten worden.

Bij facturatie checken wij de daad-werkelijk gemaakte uren en kunnen
wij een urenoverzicht meeleveren.

Op diensten of producten die wij inkopen hanteren wij een marge voor het regelwerk en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

Wij maken graag een offerte voor je!

onze
werkwijze